وبلاگ مهندس رحیم دیرفرد

تخصصی و کارشناسی و اموزشی و مشاوره ای

طرح

طرح توجيهي مرغداري

بیست هزار قطعه اي گوشتي

مجري : رحیم دیرفرد

تهيه وتنظيم: رحیم دیرفرد

محل اجراء: كلاله –

طرح مرغداري گوشتي پنجاه هزار قطعه اي

مقدمه :

امروزه افزايش جمعيت جامعه را به سوي بحران غذا پيش مي برد كه تامين غذا ساكنين از محمترين وظايف حاكميت مي باشد و بواسطه زندگي شهر نشيني و عدم تحرك مصرف گوشت قرمز را با مشكلاتي همراه كرده است كه زمينه توسعه صنعت مرغداري و مصرف گوشت سفيد را بيش از پيش فراهم اورده است. و اينك كشورمان با توليد 000/150/1 تن گوشت سفيد و 000/750 تخم مرغ به خود كفايي رسيده و مي بايست با توليد بيشتر از مرز بحران خارج شده و زمينه كسترش اشتغال و صادرات را فراهم اورد.

مشخصات:

مرغداري گوشتي شرکت مرغ گوشتی سحر کلاله واقع در بخش مركزي شهرستان كلاله داراي 5200 مترمربع زمين بوده كه تا جاده آسفالت 1000 فاصله دارد.

نوع طرح:

ايجاد سالنهاي مرغداري و،تجهيز نمودن آنها به وسايل و تجهيزات لازم و خريد 20000 جوجه يكروزه از محل منا بع بانكي و سرمايه شخصي مرغدار تامين مي شود.

عمليات طرح:

عمليات پيش بيني هاي انجام شده ومتناسب با وضع مالي و امكانات مربوطه تعداد 20000قطعه در طي 5 دوره جوجه ريزي خريداري ونگهداري ميشود.

ساختمان و تأسيسات:

ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات مورد لزوم كه به موجب اين طرح از منابع تسهيلات ايجاد شده است..

ماشين آلات و وسايل مورد نياز:

ماشين الات مورد نياز طرح بشرح جدول ملشين الات از منابع بانكي تامين مي شود.

نظارت طرح به عهده كارشناس دامپروري دفتر مشاوره فني مهندسي دام و طيور كلاله داراي پروانه اشتغال به شماره 331 خواهد بود كه در اين زمينه داراي اطلاعات لازم و تجارت كافي را دارد مي باشند و تحت نظر و راهنماي كارشناسان معاونت امور دام و انجام وظيفه خواهند نمود و تعداد 7نفر پرسنل مورد نياز طرح كه يك نفر كارگر ساده است.

خلاصه طرح: در اين طرح جوجه يك روزه به وزن 50 گرم بعد از 6-8 هفته به حدود چهل برابر يعني بيش از دو كيلو گرم ميرسد. و ضريب تبديل جيره غذايي 2-2/2 است.در اين طرح با احداث سالنهاي مرغداري و تامين تجهيزات چهار عامل حرارت - رطوبت تهويه و نور و نيز تامين مواد غذايي و اب مصرفي به پرورش و توليد مي پردازند.

1- حرارت : حرارت مورد نياز از اول پرورش تا انتها كاهش مي يابدكه بشرح جدول ذيل با استفاده از مواد سوختي نفت سفيد نفت گاز گاز طبيعي و برق مي باشد.

سن جوجه

درجه حرارت سطح بدن جوجه درجه سانتيگراد

درجه حرارت در ارتفاع 1 متري كف سالن درجه سانتيگراد

3-1 روزگي

35

28

7-4

32

26

هفته دوم

28

24

هفته سوم

26

20

هفته چهارم

24

18

هفته پنجم

22

18

هفته ششم

20

18

هفته هفتم

18

18

2- تهويه:تهويه مناسب يكي از شرايط تامين سلامت مي باشد و تهويه مورد نياز به ازاء هر كيلو وزن زنده دو فوت معادل 4-6/3 متر مكعب و سرعت ان نبايد از 2/0 متر در ثانيه تجاوز نمايد.

3- رطوبت ك رطوبت مورد نياز بايد 70-80%باشد و چنانچه رطوبت نوسان داشته باشد با عث ناراحتي و كاهش راندمان مي شود.

4- نور: در جوجه هاي گوشتي در روزهاي اول چند ساعت خاموشي داشته و در كل دوره روشناي كامل دارند.

5- غذا و اب : ميزان مصرف غذا و اب محدوديتي ندارد ولي با يد به كيفيت اب و غذا ي مصرفي دقت كافي مبذول داشت. وقبل از حمل جوجه ها سالن از نظر بستر وحرارت اماده شودو در روزهاي اول براي كنترل حرارت با توجه به حساسيت جوجه ها قسمتي سالن را محصورنموده و به اب انه به ميزان 8% شكر اضافه نمود و غذاي اردي در اختيارشان قرار داد.

سرمايه گذاري:كل سرمايه گذاري ثابت اين طرح بالغ بر 98 ريال است.

1-هزينه هاي جاري:

هزينه جاري اين طرح شامل مخارج تامين دان مرغي واكسيناسيون،دارو،آب،برق،سوخت،سمپاش، پرسنلي و هزينه هاي پيش بيني نشده كه سال اول و دوم محاسبه شده است.

2-محاسبه هزينه ها :

در سال هاي بهره برداري از طرح بر مبناي قيمت بهاي ثابت محاسبه و پيش بيني مي گردد كه هزينه ها به صورت نقدي انجام ميگردد.

درآمد طرح:

درآمد طرح عبارت است از وجوه حاصل از فروش مرغ هاي توليد شده در دوره هاي پرورش خواهد بود كه سال اول و دوم و محاسبه مي گردد.

جدول شماره 1:

سرمايه گذاري ثابت ساختمانها

شرح

تعداد /

مقدار

مشخصات

ارزش واحد به ريال

ارزش كل به هزار ريال

سالن پرورش

2130

ديوار اجري با سيمانكاري داخلي و خارجي سقف كاذب وخرپا فلزي وايرانيت با عايق پشم شيشه و توري وكف بتن و نصب درب و پنجره و برق كشي

000/300/1

2769000

سرسالن

90

ديوار اجري با سيمانكاري داخلي و خارجي سقف كاذب وخرپا فلزي وايرانيت با عايق پشم شيشه و توري وكف بتن و نصب درب و پنجره و برق كشي

000/300/1

117000

انبار دان ومحل نصب اسياب وميكسر

200

ديوار آجري،سقف خرپا فلزي با ارتفاع كناره مفيد5/4 متر و ايرانيت وكف بتون با فنداسيون وبرق كشي وسيمانكاري ديوارهاي داخل و خارج ونصب درب و پنجره

1100000

220000

خانه كارگري و نگهباني

60

ديوار با آجر وسيمان سقف با پوشش ايرانيت و خرپا با سقف كاذب سطوح داخلي سفيد كاري كف موزاييك و نصب درب وپنجره و سرويس كامل بهداشتي

2500000

150000

موتورخانه

12

ديوار اجر و سيمان وسقف با پوشش ايرانيت و خرپا و كف بتن و سيمانكاري سطوح داخلي و خارجي ونصب درب و پنجره

600000

7200

دفتر مديريت

36

ديوار با آجر وسيمان سقف با پوشش ايرانيت و خرپا با سقف كاذب سطوح داخلي سفيد كاري كف موزاييك و نصب درب وپنجره و سرويس كامل بهداشتي

000/000/3

108000

حصاركشي

310

ديوار به ارتفاع 5/2متر با آجر سيمان و ماسه

000/500

155000

محوطه سازي

800

جدول كشي درختكاري و زيبا سازي محوطه

000/350

280000

اتاق هيتر

32

ديوار آجري و سيمان و سقف خرپا فلزي با ايرانيت

600000

19200

اتاق کنترل

16

ديوار آجري و سيمان و سقف خرپا فلزي با ايرانيت

600000

9600

پاركينگ

16

ديوار آجري و سيمان و سقف خرپا فلزي با ايرانيت

500000

8000

اتاق نگهداري وتجهيزات

18

ديوار آجري و سيمان و سقف خرپا فلزي با ايرانيت

600000

10800

پيش بيني نشده

3%

3853800

115614

جمع

2610 مسقف

3969414

شماره2: تاسيسات و تجهيزات

شرح

تعداد /

مقدار

مشخصات

ارزش واحد به ريال

ارزش كل به هزار ريال

حفر چاه و متعلقات آن

1 حلقه

حفر چاه نيمه عميق همراه با الكترو موتور و لوله وشافت و غلاف و پمپ

000/000/150

150000

امتيازات برق و تابلو و ترانس

1 رشته

50 كيلو وات با تابلو و ترانس و كنتور و فيوز و ساير متعلقات آن با 100 متر خط انتقال

000/000/120

120000

آسياب وميكسر و بالابر

1 سري

3 تن در ساعت با بدنه و الكترو موتور

000/000/40

40000

دانخوري اتوماتيك

4 سري

2 خط با باسكول و سيلوي خارج از سالن و اوگرهاي مربوطه با تابلو فرمان

000/000/320

1280000

دانخوري جوجه

300

سيني پلاستيكي بزرگ

000/35

10500

ابخوري اتوماتيك

4 سري

نيپل در 2خط

000/000/55

220000

ابخوري جوجه

300

4 ليتري كله قندي

000/80

24000

هواكش بزرگ

8دستگاه

با الكترو موتور با حفاظ و شبكه به قطر 4/1*4/1

000/000/9

72000

هواكش كوچك

4 دستگاه

به قطر5/0*5/0 متر

000/000/6

24000

هيتر

2

دستگاه

با ظرفيت 000/100 كالري

000/000/25

50000

موتور ژنراتور

1 ستگاه

ژنراتورحدود 48 كيلو وات باتابلو و متعلقات

000/000/80

80000

منبع اب

1

ورق سفيد با پايه فلزي و نصب و لوله كشي و الكترو پمپ به ظرفيت 000/5ليتر

000/000/55

55000

منبع دارو

1

ورق سفيد گالوانيزه 000/2

000/500/7

7500

منبع سوخت

2

ورق سياه به ظرفيت 000/15

000/000/7

14000

موتورسمپاش

1

با شعله افكن

000/500/5

11000

قپان

1

500كيلوگرمي

000/500/7

7500

اب گرمكن

2

90گالني

000/000/2

4000

كپسول اتش نشاني

3

12كيلويي

000/700

2100

يخچال

1

12فوت

000/500/4

4500

لوازم اداري

1سري

مناسب كار اداري

000/000/35

35000

كولر گازي

1

ال جي جهت نصب در ساختمان اداري

000/500/5

5500

بخاري

2

ساخت داخل

000/1100

1100

پيش بيني نشده

3%

2121700

63651

جمع

2185351

دول شماره 3:

پرسنلي

شرح

تعداد /مقدار

قيمت واحد

حقوق ساليانه ومزايا

كارگر دائم

4

3200000

153600

دامپزشك نيمه وقت

1

2000000

24000

مسئول فني

1

3000000

362800

هزينه بيمه کارگران 23 %

23%

124292

جمع

664692

جدول شماره4:

سرمايه در گردش

شرح

تعداد/ مقدار

قيمت واحد

هزينه كل

پرسنلي

5دوره

6 نفر

664692

خريدجوجه

20000

11000

220000

خريد دان

420000

500/5

2310000

خريددارووواكسن

000/100

000/2

000002

پوشال

000/20

750

15000

هزينه تعميرساختمان

5/2%

99235

آب و برق وتلفن

5 دوره

-----

35000

سوخت

5 دوره (200000 ليتر)

با كرايه 1500 ريال

300000

هزينه تعمير وتجهيزات

5/2%

54633

بيمه ساختمان

4%

---

158776

پيش بيني نشده

3%

4057336

121720

4179056

جدول شماره : 5

سرمايه گذاري طرح

[ یکشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 2:24 ] [ مهندس دیرفرد ] [ ]

       

رديف

شرح